lördag 27 december 2008

Muhammedanbönen del tre

Hur man utför bönen

http://www.islamguiden.com/hurbon.shtml

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Efteråt skall man säga trosbekännelsen.

Första raka'a (första enheten)

 1. Efter tvagningen, börja med att stå på en ren plats med ansiktet mot Kaba och lyft sedan händerna upp till öronen (Fig 1.)och säg "Allahu akbar" (Allah är störst) . Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den västra(Fig 2.).
 2. Läs Koranens första sura (kapitel), al-Fatiha. Recitera sedan något kapitel ur Koranen. Detta gäller de första raká (enheterna) i bönen. I den tredje eller fjärde raká läser man endast al-Fatiha.

 3. Sedan säger man "Allaho Akbar", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger: "Subhana Rabbial 'Adhiim" tre gånger. Det betyder "Pris ske Skaparen, den store" (Fig 3.). 4. Sedan reser man sig medan man säger: "Sami'Allaho liman hamidah," som betyder "Gud hör den som prisar honom". Direkt efter säger man: "Rabbana oalakal hamd": "Vår Herre, lovprisad vare Du" (Fig 4.). 5. Sedan faller man ned på knä (sudjud) sägande: "Allaho akbar". Med pannan och näsan mot marken säger man; "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, som betyder: "Pris ske Skaparen, den Höge' (Fig 5.)

 6. Sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande:"Allaho akbar". I denna ställning säger man: "Allahumma ghfirlii", en, två eller tre gånger, vilket betyder: "0 Gud, förlåt mig!" (Fig 6.)
 7. Sedan faller man ned igen, sägande: "Allaho akbar", och säger: "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger .
 8. Efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: "Allaho akbar" och därmed börjar den andra raka'a.
Andra raka'a (andra enheten)
Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur Koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första. Men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet (sudjud), sätter man sig upp och läser följande, som kallas "Tahiyat" på arabiska (Fig 7.):

"Al-tahiyato lillah, oas-salaoato, oattajjibat, Assalamo alaike ajjohan-Nabio oa rahmatol-lahi oa barakatoho, assalamo 'alajna oa al 'ibadillahi oa salihiin. Ashhado an la illaha illal-Lah oa ashhado anna Mohammadan rasulallah".

"All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig o Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare".
När man läser trosbekännelsen (som börjar vid första "ashhado") reser man högra handens pekfinger. Om bönen består av två raka'a, som fajr (morgonbönen), fortsätter man i sittande ställning genom att säga:

"Allahomma salli'ala Muhammadin oa'ala aali Muhammad, kama sallajta 'ala Ibrahiima oa 'ala aali Ibrahiima oa baarik 'ala Mohammadin oa 'ala aali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahiima oa 'ala aali Ibrahiima innaka Hamiidon Majid".

'O Gud, Sänd nåd över Muhammed och över Muhammeds familj, såsom Du sände nåd över Ibrahim och över Ibrahims familj. Och sänd välsignelser över Muhammed och över Muhammeds familj, såsom Du sände välsignelser över Ibrahim och över Ibrahims familj. Ty Du är värd all pris, äger all ära". Efter det avslutar man bönen genom att säga: "assalaamo aleikom" (hälsning) medan man vrider huvudet åt höger och samma sak medan man vänder huvudet åt vänster (Fig 8.). Men om bönen består av treraka'a, som maghrib, eller avfyra raka'a som Dhuhr, 'Asr eller 'Ishaa, reser man sig upp efter "Tahiyat" och påbörjar den tredje raka'a.

Tredje raka'a (tredje enheten)
Den tredje raka'a utförs på samma sätt som de två första, förutom att man inte läser något kapitel ur Koranen efter "Fatiha". Om man gör Maghrib-bönen (kvällsbön), avslutar man efter trejde raka'a med samma avslutning som i morgonbönen. Denna avslutning kallas "Tashahhod" på arabiska (inklusive "Tahiyat"), sedan säger man assalaamo aleikom. Om man gör Dhuhr, Asr eller 'Isha-bönen (middags- eftermiddags-eller nattbön), reser man sig upp efter det andra nedfallandet i trejde raka'a och gör ytterligare en raka'a på samma vis som den tredje. Efter detta avslutar man bönen med Tashahhod och assalamoaleikom.

2 kommentarer: